Hur man renoverar
en B202

en nyttig sak för motorn kan vara en renovering då och då. brukar ju få bli några ggr under en saabs livståd eftersom man bör göra det med 20.000-30.000mils intervaller :)
i allmänhet ska man inte behöva renovera om man bara ska köra, men tubobilar med många ägare brukar ha levt ett hårt liv och kan nog uppskatta en renovering, eller om du tänkt trimma bilen så kan även en renovering vara på plats.

en renovering med nya lager, packningar, packboxar, kamkedja och kolvringar går på ca 2000kr. men då är det inte nya kamdrev och släpskenor. dessa brukar oftast vara väldigt bra, och det räcker med att byta kamkedjan, men är dom slitna skall självklart även dessa bytas. ett komplett kamkedjekit går på runt 2000kr det med.

till saken!

det frösta man ska göra är att lyfta ur motorn (självklart) läs om detta under växellådsbyte. det enda du ska göra, eller iaf bör göra innan du lyfta ur motorn är att lyfta på ventilkåpan och lossa på topplocksbultarna. dessa sitter så jävla hårt så du riskerar att välta motorn om den står på golvet. lossa dom bara lite lätt, typ ½varv max.

ur med motorn enligt länk ovan och ställ den på golvet. nu skall du lossa bulten som håller remskivan vi torpeden. lås svänghjulet på nåt smart sätt, jag använde en automat-pedal och en m8bult i svänghjulet. sen är dte bara att ta i. hårt. tänk på att den är dragen med 190Nm.
0719-01.jpg (108784 bytes)

lossa sedan topplocket. glöm inte staget som sitter mellan insug och neråt vid startmotorn. samt det sitter 2st bultar under toppen vid topredsidan. det kommer garanterat rinna ur en massa olja och vatten men det är smällar man får ta. lossa de bägge bultarna (storlek 14) som håller kamdreven och lossa dessa. markera dreven så du vet vilket som är avgas och insug. du ska innan lossadet av dessa drev ha lossat kedjespännaren. (hålet på bild nummer 3, spännaren står till höger på bild nummer 4.
0719-02.jpg (139202 bytes) 0719-03.jpg (118270 bytes) 0719-04.jpg (99473 bytes) 0719-05.jpg (101045 bytes)

nu ska du lossa motor från låda. lossa alla bult och lyft upp motorn. lossa nu oljesumpröret och ställ motorn på bänk med papper under, det komemr bli skitigt och oljigt och du bör byta papper under arbetets gång för att minimera nedsmutsning av motorn.
0719-06.jpg (150319 bytes)

nu ska du lossa kortsidorna. lossa först oljepumpen, och sedan kortsidorna. lossa även oljefiltret så du får bort all olja, denna kommer annars rinna ur sen. du kommer behöva lossa två bult ur vattenpumpen som håller kortsidanockså. lossa även startmotor och generator och lägg bort. lossa även oljefiltrets hållare. 3st m8bult. täta hålen med papper.
0719-07.jpg (116876 bytes) 0719-08.jpg (127943 bytes) 0719-09.jpg (122360 bytes)

nu ska du välta upp motorn så den står på packningsytan för topplockspackning.
0719-10.jpg (103157 bytes)

lossa nu överfallen för ramlager och vevstakslager. var nog med att observera vilka överfall som sitter var, dom är numrerade och ska sitta åt ett bestämt håll. håll NOGA kolla på detta.
0719-11.jpg (114890 bytes)

lyfta ur vevaxeln och lägg nånstans där det är rent, förslagsvis på papper.
0719-12.jpg (107038 bytes) 0719-13.jpg (112942 bytes) 0719-14.jpg (114397 bytes) 0719-15.jpg (126370 bytes)

för att kontrollera lagerslitaget så observera lagerhalvorna. dom ska vara silvriga och ej ha repor. slitna lager har blivit kopparfärgade, då har du slitit igenom lagerytan och är nere i själva materialet och gräver. detta är mindre bra, men inte helt ovanligt. är lagrena repiga bör du noga undersöka vevaxeln. det samma gäller för både vev och ramlager. nästa sak du ska göra är att undersöka så att du har std dimension på dina lager och att vevaxlen alltså inte är omslipad till underdimension. läs art.nr på lagrena och jämnför med listan nedan, så du inte sätter i fel lager.
0719-29.gif (9563 bytes)

plocka ur kolvarna och kontrollera dessa. kolvarna på bilderna nedan har ett normalt slitage, alltså inget att oroa sej för. byt kolvringarna på kolvarna, börja med oljeringen längst ner och sedan mellan ringen och sist översta ringen. observera att de översta 2 ringarna har en upp och en ner sida. detta står tryck på ringarna vad som ska vara upp. håll även noga isär kolvarna så du vet vilken som sitter i vilket cylinder.
0719-16.jpg (108026 bytes) 0719-17.jpg (128982 bytes)

vid tillbaka montering ska du ha en kolvringskompressor. kan köpas på biltema för ca 50kr. olja noga in kolvringarna och se till att öppningarna för kolvringarna är över kolvbultarna, en på var sida, samt att låsningarna för oljeringen inte är på samma ställe. mycket olja, och snurra runt ringarna till rätt position och pressa ihop ringarna med kolvkompressorn. och lägg sedan i kolven loppet. kolvringskompressorn ska endast sitta över halva kolven ungefär så du inte knackar i kolven snett i loppet. ta nu baksidan av en hammare, dvs skaftet och knacka försiktigt i kolven i loppet. kolla noga så kolvringskompressorn ligger dikt an emot toppen så inte kolvringarna hoppar ur, då får du börja om. knacka i 1:an och 4ans kolv först. och var noga med att observera pilen som sitter på kolvtoppen. den ska peka emot torpedväggen. lägg nu i nya ramlager i blocket och smörj dessa med motorolja. lägg i nya lager i 1an och 4ans vevstake som nu är itryckta.. lägga i vevaxeln och lägg på ramlageröverfallen. observera märkningen på dem! vid 3ans ramlager så sitter även axiallager. dessa ska du självklart ha plockat ur de gamla och nu när vevaxeln är på plats så trär du i dom nya, med lagerytan pekande IFRÅN varandra. dom ska lagra emot motvikterna i vevaxeln. lägg på överfallet efter du smörjt även dessa och dra åt alla överfall lite löst. knacka på dem då dom kan vara lite svåra att få på plats ordentlgit. gör samma sak med vevlagrena till 1an och 4an. på med lager och smörj in och dra åt lite löst. rotera motorn så att 1an och 4ans kolv hamnar i sitt nedersta läge. gör nu samma sak med 2an och 3ans kolv. vänd på motorn, nya lager , smörj in och dra åt lite löst.
0719-18.jpg (126000 bytes) 0719-19.jpg (127337 bytes)

nu ska du dra åt alla lager. ramlager dras åt med 108Nm och vevlager dras åt med 54Nm.
0719-20.jpg (119477 bytes)

montera nu ny kamkedja och kontrollera glidskenorna till kamkedjan. vid kraftigt slitage, byt dessa. sätta tillbaka kortsidorna, med ny packbox vid svänhjulet. kontrollera glappet på oljepumpen enlgit följande. lägg en stållinjal elelr dylikt rakt över dreven och kanten. använd ett bladmått och skjuv under stållinjalen och mät på det yttre drevet. tillåtet spel är 0.03-0.08mm. har du haft isär oljepumpen så ska den monteras med "pricken" uppåt, synlig.
0719-21.jpg (133640 bytes) 0719-22.jpg (96347 bytes)

montera oljepumpen med ny packbox. återmontera vattenpump.
0719-23.jpg (111370 bytes)

montera svänghjul och ha på gängtätning på dessa bultar. åtdragningsmoment 59Nm.
0719-24.jpg (113029 bytes)

montera på motor på lådan, glöm INTE oljesumpsröret!
0719-25.jpg (113670 bytes)

ställ ner motor och låda på golvet så den står rakt. montera nu remskivan med bult. åtdragningsmoment 190Nm.
nu ska du fylla upp oljekanalen ner till oljepumpen. kika på bilden nedan, det högra hålet ska du fylla med oljekanna med motorolja. fyll tills det rinner över, kan ta ett tag då det rinner långsamt. detta för att du inte ska starta motorn med tom oljepump och sakna oljetryck.
0719-26.jpg (122962 bytes)

montera tillbaka hållare till oljefilter och dra åt, montera nytt oljefilter, gärna fyllt med olja.

nu ska topp återmonteras, rengör ytorn, på med packning, se till att styrpinnarna finns på plats, 2st. lägg sedan på toppen, du kommer få "trä" den över kamkedjeskenan se till så att inga ventiler sticker ut. samt att du har med dej kamkedjan ut igenom toppen. dra åt topplocksbultarna lite löst. rotera svänghjulet så att det "nollas". du har siffror på svänghjulet. "0" ska där stå rakt för strecket som finns på kortsidan, strax till vänster om startmotorn. då är veven nollad. nu ska du nolla kammarna. på överfallet närmast drevet har du ett litet "V", och du har ett jack i kamaxeln. observera bilden nedan, där ser du "V":et på överfallet som står rakt för spåret på kammen. när du trär på drev och kedja nu så ska kedjan vara spänd på avgassidan. montera båda dreven, montera sedan kedjespännaren enligt följande:
släpp på spänningen på den stora delen. det sitter en hake där som du släpper på. pressa ihop den fullt och skruva i den i toppen. skruva sedan i den lilla bulten med fjäder i. nu ska du rotera motorn fram och tillbaka så kommer du höra hur kedjan spänns. rotera svänghjulet 2varv och kontrollera att kammarna är nollade när svänghjulet är nollat. om så inte är fallet får du lossa kedjespännaren igen och justera kedjan på drevet. upprepa sedan proceduren tills allt är nollat samtidigt. dra nu åt kamdrevsbultarna med 63Nm.
0719-27.jpg (106161 bytes) 0719-28.jpg (119617 bytes)

nu så ska du dra åt topplocksbultanra. dessa dras först löst som redan gjort. sedan drar du dem enligt proceduren som är som följer. jag ritar nu upp topplocksbultarna. 2rader med 5bult i varje rad. varje siffra betyder en bult. siffrorna är alltså ordningen bultarna skall dras.
08-04-01-05-09
07-03-02-06-10
du börjar alltså med mittenbulten högst upp (01) sedan bulten under (02), går sedan rakt åt vänster (03), sedan uppåt till (04) osv. du börjar med att dra alla bultar med 60Nm. sedan alla 80Nm, och sist drar du alla ett kvarts varv till.

montera de bägge bultarna under toppen, samt ventilkåpa. montera tillbaka all kringutrustning och i med motorn.

när du sedan startar upp den så kan  lyftarna från toppen slamra en del innan oljetrycket och oljetemp byggts upp ordentligt, detta är helt normalt. låt motorn gå på tomgång ett bra tag innan ni gör en testrepa. kolvringarna bör köras in ett tag iaf innan fullgasning sker, även om det är svårt att låta bli så bör man alltid motorn få slita in sej lite lugnt så att säga.

anmärkningar på texten ovan:

det finns en mängs mätningar man kan och bör göra. framför allt när det gäller kolvspel i loppen, samt lagerspel. lagerspel mäts med bladmått när det gäller axiallager, samt plastigauge på vev och ramlager. detta är en mjuk "sträng" som man lägger på och drar åt lagret. hur mycket strängen sedan plattats ut anger spelet. detta bör utföras om man är osäker på om vevaxel är kry, vid kraftigt slitna lager eller dylikt. inpassning av kolvar sker endast då man byter kolvar, vad är annars meningen med det? man kan även mäta vevaxeln för ovalitet. dessa mätningar är nogranna och finns tabeller för spel som är tillåtna, vilken klassning på kolv man ska ha osv. när det gäller lager finns det olika färgmärkningar som jag tror ska kunna kompensera väldigt små skillnader, men det viktigaste är att ni kontrollerar art.nr så det inte är underdimensionn på vevaxel för då kommer motorn att slamra hejdlöst. vill ni utföra dessa mätningar så ta kontakt med mej så kan jag skicka utdrag ur verkstadshandboken för detta.

i övrigt, håll rent i motorn, dra alla moment, olja in allt, och var försiktigt så kommer det gå lätt som en plätt.

 

///popeye 2005-07-20