APC-teori -Grunden

Börjar med att förklara allmänt hur APC-systemet funkar. det gör jag genom följande frågeställning:

* Varför har man APC?
* Vad består APC av?
* Hur arbetar APC?

 

Varför har man APC?
APC är en uppfinning av saab som troligen är världens första riktigt bra turboreglersystem. såldes bl.a. till  Porsche. problematiken med tidigare turbobilar är att dom börjat ladda okontrollerat, turbon är ju egentligen en slags evighetsmaskin skulle man kunna säga, ju mer avgser som passera turbin, destå mer luft suger den i sej, du får alltså ett konstant stigande laddtryck om man inte gör nåt åt saken. motorn skulle självklart explodera om man den laddade okontrollerat. saab löste detta genom en wastegate som så att säga släpper ut trycket innan det passerar turbinen i turbon. problemet är nu att styra den wastegate så lagom mycket släpps ut igenom WG och lagom mycket passerar turbinen för att bibehålla/höja laddtryck. det är här APC kommer in i bilden.
Via Magnetventilen så styrs wastegateklockan så att wastegaten öppnas lagom mycket beroende på en rad inkommande data till APC-boxen. Wastegaten är en slgs dörr i turbon, som är förbunden med en arm till wastegateklockan, som i sin tur är luftstyrd (luft in så rör sej armen). detta ger alltså att om du matar wastegateklockan med olika mängd luft så kommer du uppnå olika laddtryck. det är detta som magnetventilen gör.
Skulle nu inte APC-reglering finnas så skulle man antingen få köra med väldigt lågt laddtryck för att säkerhetsställa att motorn klarar sej undan spikningar (spikning: när bränslet självantänder pga för hög värme i förbränningsutrymmet, dett sker när kolven är på väg uppåt för att komprimera, och sker då detonation så kan man skjuta hål i kolven) under ALLA förhållanden.
Därför är detta "säkra" laddtryck väldigt lågt, neråt.0.4bar som på en S som just saknar APC. på en fulltryckare kan du lugnt ladda det dubbla eftersom du har APC som hela tiden ligger övervakar.
Andra alternativet är att köra med högt laddtryck med stora risker som följder. börjar motorn spika så kan det gå fort sen. ett hål i kolven är inget ovanligt. blåser du bara topplockspackningen ska du vara glad. en spikning är långt ifrån hörbar med mänsliga örat. spikar det så du hör det med örat, ja då spikar det REJÄLT ska man veta.
Sammanfattning: APC används för att säkert kunna köra med högre laddtryck. dvs få ut mycket effekt på ett säkert vis.

 

Vad består APC av?
APC-systemet består av följande:
* APC-box
* Kablage
* Knacksenor
* Magnetventil
* Tryckgivare

Ingående signaler är:
* Varvtal
* Laddtryck
* Oljud, dvs ev knackningar

 

Hur arbetar APC
En bild säger mer än 1000ord... låter en bild visa hur funktionen är. ingen exakt kopia för vart saker sitter elelr ser ut, men principen är det viktiga. se siffrorna under bilden.
apc.jpg (25126 bytes)

01. Knacksenor. den som lyssnar på motorljudet och upptäcker spikningar.
02. Apc-box (ser VERKLIGEN inte ut så... men men :D)
03. Tryckgivare.
04. Magnetventil
05. Fördelare (i denna skiss är enbart poängen med den att den ger varvtalssignal?
06. Impeller (insugssidan på turbon), blå luft är kall trycksatt luft
07. Luft in, dvs ifrån luftfilter
08. siffran sitter lite fel, ska egentligen sitta lite mer neråt till vänster, på wastegateklockan
09. wastegaten, oftast inbyggd i turbon, men finns även i externa versioner. detta är dörren som reglerar hur mö luft som ska in i turbonen (11)
10. wastegatestången. skruvas på för att ställa grundladdtryck
11. trubinen i turbon. rött är varma avgaser.

Som jag gick in lite på ovan så är själva poängen att kunna reglera Wastegaten. det är här laddtrycket regleras, wastegaten är en dörr som gör att avgaserna inte passerar turbinen i turbon. det är turbinen som driver impellern i kompressordelen i turbon. (impellern= matar in luft och skapar laddtrycket). wastegateklockan styrs av luftflöde/lufttryck. och det är magnetventilen i APC-systemet som tillför detta till den. luften tar magnetventilen ifrån kompressordelen på turbon direkt.
magnetventilen styrs av APCboxen som reglerar hur mycket luft magnetventilen ska släppa igenom.
APC grundar sina beräknar på inställda data dvs hur boxen är justerad/trimmad, samt om bilen spikar eller ej. apc tillåter stigning av laddtryck till förinställt värde, dvs hur boxen är justerad. skulle motorn spika på vägen så sänks laddtryck till en säker nivå genom att apc/magnetventil reglerar. när bilen slutat spika börjar tryck återigen byggas upp. detta gör att du inte har nån som helst nytta av att ha ställt in jättehögt laddtryck på apc.boxen, eftersom den ändå kommer justera ner, vilket bara leder till jojo-laddtryck.