Hur man Renoverar och förstärker saab 900 4vxl lådor.

vid kraftig trimmning så är växellådan 900ans svagaste punkt. tyvärr, då det finns STORT potensial i en orginalmotor. man kan dock få en vanlig låda att stå pall för rätt mycke tom man renoverar och förstärker dne och kör med insidan huvet.

det punkter jag tar upp här är:

* Demontering
* ihopmontering
* injustering
* pinjonlagerbyte
* tillverkning fast spännhylsa
* tillverkning egen diffhusplåt

Det som avgör om en låda håller eller inte kan vara många faktorer, man skall här försöka ge dej en guide till hur du får en stark låda.

det första man skall tänka på är att montera nya pinjonlager. det är dessa som håller själva den drivande axeln. det är 2st som sitter med ca 4cm mellanrum och stagar upp axeln så den ej skall böja sej i radiellt led. imellan dessa lager sitter orginal en fjädrande spännhylsa. den hylsa ger vika när man drar ihop lagren aoch det skall den göra för enkel montering. dock så är detta en svag länk i konstruktionen. därför är det rekommenderat att byta till en fast, svarvad spännhylsa. detta är svårt att förklara i text, men de koniska lagrena göra att axeln kan böja sej som en båge av belastnignen på dreven, om man har en vanlig orginal fjädrande spännhylsa. med en fast svarvad och noga bearbetad spännhylsa och en REJÄLT åtdragen mutter som håller ihop pinjonlagrena så minskar risken att axeln böjer sej. spännhylsan så att säga stagar upp axeln. detta leder då till att den fjädrar mindre och avståndet mellan de 2 aktiva dreven görs minimalt. ju längre ifrån varandra dreven kommer pga sviktande axlar, destå längre ut kommer kuggarn apå varandra där det är mindre gods och förr eller senare så säger det *RASSEL* i lådan så ligger alla kuggarpå botten.

1114-12.jpg (17055 bytes) 1114-14.jpg (21679 bytes) 1114-18.jpg (22357 bytes) Till vänster ser du svarvad vs. org spännhylsa. sen hur det är monterat i lådan med orginal, och sen med svarvad hylsa.

man skall även tänka på vilket hus man väljer. kokillgjutet hus är att föredra då detta är det starkaste. dessa gjordes runt 77-79 ungefär. dessa är väldigt silvrig aoch lätttvättade och kan kännas igen på att de lysar som silver när man tvättat dom med högtryck. kan även kännas igen på vissa förstärkningar innuti och utanpå. här nedan kan ett kokillhus ses.

0921-11.jpg (39000 bytes) 0921-13.jpg (34792 bytes)

det finns även olika ingående komponentet i lådan. 2saker skiljer fårn varandra.

1. slutväxeln. de finns i två olika utförande, en äldre som är starkare, gjordes fram till runt 84 tror jag (osäker). slutväxeln är övergången ifrån pinjonaxeln, som är den drivande axeln, till att vrida kraften 90 grader för att fördela kraften i diffrensialen, det som driver diffrensialen kallas kronhjul. kronhjul och pinjonaxel är passade efter varandra, och man får således ALDRIG byta ut till exempel kronhjulet emot ett annat om man då inte byter pinjonaxeln också. det finns instansade nummer på bägge detaljerna för att man ej skall kunna montera fel saker med varandra. nedan kan kronhjulet, monterat på diffrensialen, ses i vänstra bilden, längst ner till höger.
bild nummer 2 är allt som finns på pinjonaxeln. dvs axel med ena koniska pinjonalgret påpressat, den svarvade spännhylsan, andra lagret, och pinjonlagerhuset. sen sitter ju allt ihopklämt med en mutter som tyvärr ej kom med på bilden.
0919-25.jpg (42718 bytes) 1122-03.jpg (36965 bytes)

2. pinjonlagerhuset. det finns olika modeller av pinjonlagerhuset. huset bytte storlek till ett större vid 88 och har således även större lager. men även själva materialet skiljer mellan de olika husen. det finns vanligt gjutjärn såsom det jag ha rpå bilden ovan, sen finns alumium som endast gjordes nåt år då dom är skitkassa. så har du ALU-hus, skippa detta. sen så finns det dte bästa alternativet, kokillgjutet pinjonhus, skall vara det bästa. men i brist på dessa så fick dte i mitt fall bli gjutjärn.

Specialverktyg
Det finns några specialverktyg som kan vara bra att ha. samtliga är ej nödvändiga, och går att lösa på bonnevis, men några av dem är starkt rekomenderade, och några är måsten.

Bild Saab Art. nr. användningsområde
1127-12.jpg (23890 bytes) 87 90 867 används vid påpressning utav lager på ingående axel ifårn primärhuset in till växellådshuset.
1127-11.jpg (21655 bytes) 83 90 098 används som mothåll vid urpressning utav pinjonlager ifårn axel.
1127-10.jpg (20757 bytes) 83 90 106 används för att pressa ur de koniska lagerbanorna ur pinjonhuset.
1127-09.jpg (36920 bytes) fixtur: 87 90 636

insats: 87 90 651

används som mothåll för att kunna pressa av nedre pinjonlagret av pinjonaxeln. samt som låsning av pinjonaxel då man vill lossa muttern som håller pinjonpaketet.
1127-08.jpg (25963 bytes) 83 90 130 dynamometer; används för att mäta rullningsmotstånd i pinjonlagrena
1127-07.jpg (24664 bytes) 83 90 155 fixtur för att mäta fram rätt spel mellan pinjondrev och kronhjul.
1127-06.jpg (23364 bytes) 87 90 503 pinjonaxellåsning. fästes i backdrevsaxelshålet och lås backdrevet så pinjonaxeln sitter fast och ej roterar.
1127-05.jpg (23474 bytes) 87 90 461 används vid ipressning av koniska lagerbanor i pinjonhuset
1127-01.jpg (22805 bytes) 83 90 148 används till mycket, montering av detjaljer på pinjonaxeln, påpressning lager bl.a.
1127-02.jpg (26176 bytes) 78 40 622 indikatorklocka. mäter spel med 100dels mm:s nogrannhet
1127-03.jpg (25575 bytes) platta: 87 90 511

skruv: 78 40 853

skruv. används för att skruva ur pinjonaxeln ur lådan så man får loss alla drev.
1127-04.jpg (25571 bytes) 87 90 552 mätverktyg. för att mäta fram rätt tjocklek på shims på pinjonaxeln i lådhuset.

 

 

Demontering växellåda

töm ur lådan på olja, och låt gärna stå och rinna ur sej, eller ännu bättre öppna plåten baktil på växellådan och vinkla upp lådan så allt rinner ur över natten. ju mindre olja i lådan destå mindre kletmek. sen så är ju saablådorna inte direkt kända för att bli så rena. så skruva dit pluggen igen och gå och lägg den utanför huset och ge den en rejäl omgång med högtryckstvätt, avfettning och borste. ju renare, destå bättre. låt sen lådan torka för att undvika att saker rostar ifall det skulle komma vatten på växellådskomponenter.

här är då lådan som ska isär.
0919-22.jpg (42259 bytes) 0919-23.jpg (37139 bytes)

här har jag avlägsnat kåpan för diffhuset, lägg gärna alla skruvar fårn en komponent i varsin plastpåse så du har koll på vilka som ska sitta var.
0919-24.jpg (40285 bytes)

Sen skall du lossa klockorna/ inre drivknutarna. då lossar du samtliga bult. sen knackar du försiktigt snett utåt med hammare. knacka försiktigt runt hela   klockana annr skommer den tvärställa sej och fastna. ibland kan dom sitta så lätt att det bara är att dra ut dem. när du lossat de bägge klockorna så är diffen lös. den skall bara vara att plocka ut. det är dock bara på ett sätt den går att få ut, den har en tendens att kila sej, men det är bara att lirka. på bilden ser du diff, och de bägge klockorna bakom.
0919-25.jpg (42718 bytes)

nu ser du in på pinjondrevet. där sitter pinjonhuset med 4 bult. snett ner under till höger om detta sitter det en bult med en tvärstäld plåtbit. denna skall du nu lossa, lägg undan bult och "tvärslå" denna tvärslå låser axlarna som håller bottendrevstocken, och backdrevet. du skall nu dra ur den nedre vänstra axeln. ibland lossar dom jättelätt ibland sitter de som fan. du kan t.ex. ta en tång med vaderade käftar och försöka dra ut den. bättre är en mejsel du bockat framänden på så du kan dra ut den. en minimini kofot funkar (jävlgit liten alltså), låt fantasit flöda. när du dragit ur hela axeln så kommer bottendrevstocken ramla ner i botten av lådan, och kommer inte längre låsa fast primärhuset som det tidigare gjort då 4ans drev sitter strax bakom en synkring, som den hakar tag i om du ej först drar ur axeln.
0919-26.jpg (46481 bytes)

Sen skall du lossa primärhuset, bara skruva ur alla bult och knacka loss försiktigt. det guldfärgade nedan är en synkring. kolla nu i lådan. däri ligger nu bottendrevstock OCH en bricka med ett liten fyrkant på. ta vara på denna, den skall sitt mellan före bottendrevstocken, emot pinjonhuset till.
0919-30.jpg (41557 bytes) 0919-31.jpg (46705 bytes)

nu skall allt i lådan ur. lås fast backdrevet med specialverktyg. du måste dock först dra ur den andra axeln. alltså den övre till höger så du får ur backdrevet. specialverktyget sitter på axelns plats. (du måste nu även ha lossat kåpan på sidan av lådan)
0919-33.jpg (39216 bytes) 1122-13.jpg (41592 bytes)

sen skall du dra ur axeln som håller fingararna/växelförarna/gafflarna.  ta sen bort växelföringsgaffeln och skjutmuffen för 3/4 växeln. sen skall en låsring lossar, sen ett rullager. sen skall muttern som håller pinjonpaketet lossas. den är faststukat i 3hål, enklast är att man tar ett drivdon och stukar all metall över hålet så att all metall lossar och ramlar in i hålet, så man ej får nåt som håller muttern. sen måste man spärra backdrevet på pinjonaxeln (närmast diffhuset) (som är fast med axeln via splines) med ett specialverktyg som låser drevet och då också axeln. går att använda en mejsel i brist på specialverktyg. lossa sedan muttern, lämpligen med hylsa 36. när muttern är väck tar du ur 3ans drev. och synk-nav 3/4 växeln.
0919-34.jpg (53249 bytes)

ta nu ur specialverktyget, och i kåpan på sidan så finns det uppe i högra hörnet en cylindrisk pinne som håller en grunka på växelföraraxeln. dra ut den cylindriska pinnen.

nu kan du eventuellt bara dra av alla delar var för sej. vill de ej lossna självmant så får du göra på följande sätt:
lossa de 4 bultarn som håller pinjonhuset  på diffsidan.
1028-05.jpg (48809 bytes)

sen kommer ett nytt vertyg fram, VEVEN! väldigt smidigt omjag får säga det själv. bulta på och veva järnet! så skjuvs axeln ut igenom diffhuset medans alla drev och sånt skoj stannar kvar i växellådshuset. kan vara klokt att lossa plattan när man vevat ett tag och ta vara på det som lossat. man KAN ju använda typ hammare eller nåt och slå ut axeln eller använda avdragare, men en sådan platta är jävligt smidigt och lätt att tillverka. sen är ju inte hammare nån bra idé överhuvudtaget men men...
1028-06.jpg (40734 bytes)

här är då det jag fått loss, distans(3ans drev snurrar ovanpå denna), bricka, 2ans drev (med synkring) skjutmuff för 1/2ans växel med gaffel (växelförare) samt sist till höger synk-nav. (dreven längst ner i vänstr ahörnet är 3ans drev)
1028-07.jpg (39180 bytes) 1028-08.jpg (43438 bytes)

här är 1ans drev inkl synkring och till höger backdrevet. 1nas drev är uppträdd ovanpå backdrevet.
1028-09.jpg (38416 bytes)

här är då hela paketet, dock sett fårn andra hållet, dvs backdrevet som skall vara längst in i lådan är till vänster.
1122-16.jpg (36415 bytes)

här är pinjonaxeln helt ur lådan, med pinjonlagerhuset, och däri finns då de bägge pinjonlagrena.

1028-10.jpg (36338 bytes)

ta nu och tvätta av huset igen, även innuti. så dte blir rent och fint
0921-10.jpg (26387 bytes) 0921-11.jpg (39000 bytes) 0921-12.jpg (28161 bytes) 0921-13.jpg (34792 bytes) 0921-14.jpg (40319 bytes) 0921-15.jpg (39645 bytes)

 

 

Demontering Pinjonaxel

Sätt upp axeln i fixtur med insats, specialverktyg som är svårt att ersätta. skruva fast pinjonhuset i fixturen och lossa sedan muttern som är påskruvat på pinjonaxeln. kan krävas rätt stort verktyg. när dne lossat tar du av den helt av axeln
1028-12.jpg (39305 bytes)

Nu behöver du en press, om du inte vill använda en hammare då, det är ju typ obra. på bilden pressar jag ur pinjonaxeln axeln ur lagerhus och övre pinjonlager. observera specialverktyget (ett rör bara) under. axeln kommer ramla igenom lagret när jag pressat igenom axeln tillräckligt långt.
1028-13.jpg (33770 bytes)

Här är då pinjonhuset och övre pinjlagret loss. det som nu ärkvatr på axeln är spännhylsan som bara är att lyfta av, och sen nedre pinjonlagret.
1028-14.jpg (30201 bytes)

använd nu fixtur med instats igen och press lite lite ca 2mm. sen släpper du upp pressen och roterar axeln medurs så långt det går, pressa 2mm igen, och så fortsätter du så. gör du inte så utan bara pressar på allt vad du orkar med en gång så tvingar du axeln att skruva sej själv i insatsen. detta kommer troligen leda till att pinjondrevet kommer flisa sej längst ner närmast splinsen, där godset är tunnt.
1028-15.jpg (32109 bytes)

här är nu axeln ren. ni ser ifrån vänster sett fixturen (specialverktyg), ett pinjonlager, sen spännhylsan, och bakom den själva pinjonaxeln
1028-16.jpg (33555 bytes)

här pressar jag ur de yttre lagerbanorna ur pinjonhuset, med hjälpt av diverse verktyg, sen vänder man på lagerhuset och pressar ut den andra banan
1028-17.jpg (30800 bytes)

 

 

Montering pinjonaxel, med orginal spännhylsa

här har jag lagt på en av de nya lagerbanorna löst. se först till att pinjonhuset är rent och smörj in väggarna med olja.
1028-18.jpg (29952 bytes)

och här pressar jag i den. vänd sedan på pinjonhuset och gör samma sak på andra sidan.
1028-19.jpg (28082 bytes) 1028-20.jpg (30404 bytes)

pressa nu på nedre pinjonlagret på pinjonaxeln. smörj upp axeln först. specialverktyg används vid påpressning.
1028-21.jpg (31160 bytes) 1028-22.jpg (30807 bytes)

sen på med pinjonlagerhuset, och sedan spännhylsan och sen på med andra lagret. och pressa ner tills du känner att det börjar ta emot när du snurrar på pinjonhuset.
1028-23.jpg (31128 bytes) 1028-24.jpg (34435 bytes)

och här är då det färdiga paketet.
1028-25.jpg (35356 bytes)

Nu skall du mäta in rätt spel i lagrena. detta är mycket viktigt. för löst åtdragna lager så får du en vibrerande och klen låda. för hårt så kommer lagrena skära. nu sätter du på en mutter (ny!) över pinjonaxeln droppa på gänglåsning på gängorna först. gänglåsningen skall vara av typen loctite 242. skruvar ner muttern tills det tar emot. sätt nu gärna upp axeln i fixturen med insatsen. skruva INTE fast pinjohuset i fixturen. linda nu ett snöre runt pinjonhuset, i den skåra som finns mitt på. snurra snöret ca 10varv. gör en ögla på snöränden och däri sätter du dynamomtern som mäter hur många Newton du drar. dra nu åt muttern lite och provdra med dynamometern. smörj först upp lagrena med lite lagom olja. dra sedan. troligen kommer du dra med stor kraft då det krävs högre kraft att få loss paketet firån stillastående, sen när det börjar nsurra kommer kraften sjunka. det är kraften som krävs för att dra runt huset i konstant hastighet som räknas. du skall uppnå ett värde av 50-70Newton är du drar. är dte för lågt värde drar du muttern hårdare och provar igen. äre för hög kraft får du släppa på muttern.

du kan även mäta rullningsmotståndet genom att fixera pinjonhuset och sätta en momentnyckel på pinjonaxeln och rotera den. då skall du dra med 2.5Nm +/- 0,5Nm.

när du uppnåt rätt rullningsmotstånd så stukar du muttern i de bägge spåren som är urfrästa på axeln med ett don.
1122-15.jpg (33723 bytes) 1122-14.jpg (41500 bytes)

 

 

Tillverkning spännhylsa.

om du bestämt dej för att göra en spännhylsa som är fast så är det lite annorlunda tillvägagångssätt. du skall först tillverka en eller flera spännhylsor. Se skiss nedan för info om mått. då X är den längden du skall få fram så krävs det hög precision. jag mätte upp orginal spännhylsa som var 18.75mm. då vet man att en svarvad ej skall vara längre. jag vet ej hur mycket det slår på spännhylsan ifrån fall till fall men för att vara på den säkra sidan så gör så här:

montera pinjonpaketet komplett, fast UTAN nån som helst spännhylsa. dra åt muttern tills du uppnår korrekt rullningsmotstånd. ta nu en mikrometer eller skjutmått och mät ifrån pinjonlager till pinjonlager på hela paketet ihopspännt. dvs den delen av övre lagret som ligger an emot muttern, till den delen av det nedre lagret som ligger an emot pinjondrevet. avståndet lär bli runt  63,1mm ungefär. mät på flera ställen för att säkerställa måttet. lossa sen paketet och mät pinjonlagrens tjocklek på den inre banan. i mitt fall (och säkerligen i ert också) så blev det 22.25mm, då blir spännhylsans längd: 63.1 - (2*22.25) = 18.6mm. där har du spännhylsans ungefärliga längd. är du 100% säker på din mätning så beställer du då av lämplig svarvare en hylsa som har 18.65 som längd. gärna flera så du kan misslyckas nåra gånger. själv så var jag osäker så jag gjorde 6st spännhylsor med 0,05mm intervall.

prova dej sen fram till lämplig hylsa. troligen kommer dom två bli felaktiga ändå, en ger för lätt rullningsmotstånd och en för trögt. jag fick slipa in min spännhylsa på 5/1000-dels mm:s noggranhet. 1/100mm nogrannhet är nästan ett måste. min hylsa blev exakt 18.635mm. för att justera in hylsan så gör du följande:

ta den hylsa som ger för lätt rullningsmotstånd. den skall du utgå ifrån. sen tar du ett FINT sandpapper, säg 400-800papper. etta klistar du fast på ett mycket plant underlag, lämpligen en tjock stålskiva. sen så handslipar du hylsan. rotera den med jämn takt så du ej slipar den snett. kontroll mät med mikrometer och gör provmontering efter 1 eller ett par 100-delars mm. montering går till som följer. på med hylsan så den ligger på nedre lagret. på me dpinjonhuset och andra lagret. på med mutter och dra åt uta bara helvete. ju hårdare muttern sitter destå bättre sköter spännhylsan sin funktion. mät rullningsmotståndet. äre för lågt fortfarande, lossar du allt och slipar mera. osv. tänk på att när rullningsmotståndet ökar så ökar SNABBT! kan öka ifrån 40N till 70N på bara 2-3hundradelars mm.

när du fått rätt mått på den så låser du muttern med loctite 242, och stukar muttern.
1128-01.jpg (25990 bytes) 1114-10.jpg (26043 bytes) 1114-11.jpg (16374 bytes) 1114-12.jpg (17055 bytes) 1114-14.jpg (21679 bytes) 1114-15.jpg (21887 bytes) 1114-16.jpg (17303 bytes) 1114-17.jpg (20742 bytes) 1114-18.jpg (22357 bytes) 1122-01.jpg (38136 bytes) 1122-02.jpg (35777 bytes) 1122-03.jpg (36965 bytes) 1122-04.jpg (28279 bytes) 1122-14.jpg (41500 bytes) 1122-15.jpg (33723 bytes)

 

 

Montering växellåda

när pinjonpaketet är klar skall detta mätas och shimsas in i växellådan. då avståndet mellan toppen på pinjondrevet och centrum på kronhjulet ska vara 60,00mm, så krävs shimsning.
man lägger helt enkelt i pinjonpaket, drar fast 2st bultar på plats,drar med rätt moment (23-28Nm) sen mäter man spelet med en speciell fixtur och med en indikatorklock som mäter 100-dels mm. först skall du nålla indikatorklockan genom att montera den i fixturen och ställa den på ett mycket plant underlag, sej justera den roterbara mätartavlan tills den står på 0.

på pinjondrevet så står det instansat en siffra med antingen + elelr - framför. detta anger förskjutnignen av mätnignen. alltså +6 som i mitt fall så skall jag helt enkelt sätta +0,06mm som nollpunkt. då det stämde fan i min låda så fick jag shimsa typ 1,5mm innan det blev bra. nogrannhet: +/-0,05mm. ingen man gör med en tumstock direkt. tänk på att indikatorklockan visar + moturs och - medsols. dvs. om det är instansat +6. så skall du sikta emot att att få indikatorklockan visa +6 alltså 6 i moturs riktning. (6/100-dels mm). sen har du en felmarginal på +/- 0.05mm. så allt mellan 0.01-0.11 är godkännt. vrid även fixturen, så du är helt säke rpå att du mäter på det ställa där pinjonen är som högst (Vinklar du fixturen får du längre sträcka till pinjondrevet, vilket är fel). får du ej utslag på indikatorklockan elle rom det är för lite så får du shimsa. shims är en tunn plåtpackning som läggs bakom pinjonhuset mellan växellådsvägg och pinjonhus. shimsa tills du uppnår rätt avstånd. lås bultarna med loctite och dra fast dem med 23-28 Nm.
1122-05.jpg (36386 bytes) 1122-06.jpg (41427 bytes) 1122-07.jpg (34767 bytes) 1122-08.jpg (35607 bytes) 1122-09.jpg (43167 bytes) 1122-11.jpg (33221 bytes)

Nu skall inmätning på andra sidan husväggen göras, axeln skall ha rätt längd i förhållande till primärhusanläggninsytan. avståndet mellan muttern som låser pinjonpaketet och upp till anläggninsytan emot primärhuset skall vara 195.0-195.1mm. finns specialverktyg som har denna längden som går att använda med även andra mätverktyg går bra. dock inte tumstock eller nåt sånt trams. Man mäter helt enkelt ifårn muttern som låser pinjonpaketet upp till kanten enligt bilden nedan. avståndet skall stämma exakt, annars får man shimsa även där. shimsen är bild 2. på 3:e bilden är shimsen påträdda över axeln.
1122-10.jpg (40708 bytes) 1122-18.jpg (22887 bytes) 1122-19.jpg (41636 bytes)

sen äre bara att trä på del efter del över axeln. klena in axeln med lite olja först. glider ej detaljerna så kan specialvertyget som ser ut som ett rör används för att knack apå detaljerna. först skall backdrevet på. första bilden nedan är samtliga detaljer i ordning som skall på. med start till vänster.

1122-16.jpg (36415 bytes) 1122-20.jpg (31134 bytes) 1122-21.jpg (44187 bytes)

sen 1ans växel inkl synkring. denna skall träs upp på backdrevet.
1122-22.jpg (34359 bytes) 1122-23.jpg (41823 bytes)

sen äre skjutmuff och synknav för 1an/2ans växel. glöm ej växelförargaffeln.
1122-24.jpg (30732 bytes) 1122-25.jpg (44024 bytes)

sen så äre dags att trä på2ans drev med synkringen in emot skjutkmuffen.
1122-26.jpg (34275 bytes) 1122-27.jpg (43467 bytes)

sen skall en distasbricka som sitter mellan 2an och 3an på.
1122-28.jpg (29094 bytes) 1122-29.jpg (44410 bytes)

sen skall 3ans drev på, inkl den rullen nu ser sticker ut till vänster på bilden.
1122-30.jpg (40313 bytes) 1122-31.jpg (43174 bytes)

sen skall nästa skjutmuff och synknav på, glöm inte växelförare/gafflarna/fingrarna. nu skall även en del av växelföringen på. den som du lossade efter du tog ur den cylindriska pinnen ur kåpan på sidan. tänk på att det finns ett upp och ett ner på den. tänk logiskt så hamnar den rätt. när du fått på den så kan du föra in axeln som håller växelförargafflarna. tunn axel som är smallare i bägge ändar.
1122-32.jpg (48476 bytes)

Sen skall axeln låsas för att kunna dra åt en mutter utanpå allting. den låses med specialverktyg som sätts i hålet där axeln för backdrevet går, sen låser den med sina tänder backdrevet som alltid snurrar med axeln. när du fått i den så drar du åt muttern längst ut på pinjonaxeln. skall dras med 40-60Nm. sen skall muttern stukas i de 3 hålen du kan se på bilderna nedan. du tar helt enkelt ett don och slår in gods från muttern in i hålen så den ej kan skruva upp sej. efter det skall ett rulllager på, sen en låsring som håller lagret.
1122-12.jpg (43501 bytes) 1122-13.jpg (41592 bytes) 1122-33.jpg (46649 bytes) 1122-34.jpg (46023 bytes)

Så nu är allt färdigt på pinjonaxeln. nu skall primärhuset monteras. det går till följande. på primärhuset så finns det ett hål som sitter rätt nära drevet med synkringen. detta hål skall ha ett spår bredvid sej. förhoppningsvis så sitter däri en plastbricka. gör dte itne det får du montera den. limmas med fördel på plats då den lätt ramlar av. ta sedan bottendrevstocken och lägg in i växellådshuset på botten. se till att stavlagrena ligger i på bägge sidor av stocken.
1128-14.jpg (46767 bytes)

klena sen på tätningsmassa på kontaktytan på antingen växellådan eller på primärhuset. trycket dit primärhuset och skruva emot det emot lådhuset tills det är ungefär 2mm glipa kvar. nu skall du lyfta upp bottenstocken och trycka i axeln igenom den. tryck först in axeln i sitt hål (nedre vänstra) igenom diffhuset. tryck in den ca 1cm. sen skall en bricka monteras mellan bottenstock och anläggningsytan emot diffhuset. bricka är runt med en liten kub på. kuben skall ner i spåret. du kan se kuben på brickan lite precis till vänster om bottenstocken på bilden nedan. du ser även hur det skall se ut vid växelföringen, du ser även den cylindriska pinnen uppe till höger med ett spår i som låser fast en del på växlelföringsaxeln.
1128-16.jpg (50279 bytes)

montera brickan och skjuv in axeln lite i den. lyft sen upp bottenstocken så gått det går och för in axeln. kan vara väldigt pilligt, men när du väl fått in den, är den bara att skjuta in. när du skjutit in den helt, så skall du dra åt primärhuset.
sen  nu skall du montera backdrev med axel. tryck in axeln lite i hålet. lägg sen in backdrevet genom lucka på sidan. se till att växelföringen fäster i det spår som finns på drevet. du komm förstå hur det ska sitta. skjut sen in axeln.

Montera nu den tvärstälda plåtbiten som låser de bägge axlarna. se till att den hamnar i de spår som är urfrästa ur axlarna. lås sen bulten som håller plåtbiten med loctite och dra åt bulten med 23-28Nm.

Nu skall du justera in diffen. plocka bort alla eventuella shims på bägge klockorna. lägg i diffen löst i diffhuset, montera sen vänster lagersäte (klocka), och dra fast den med 23-28Nm. montera höger lagersäte även den utan shims. denna skall dras åt mycket löst! 2.2Nm, det är ungefär så hårt du orkar dra åt för hand jag använda mej av en nyckel som jag mätte längden på och en dynamometer, och räknade sen fram med hur många N jag skulle dra för att det skulle motsvara 2.2Nm. nyckeln var 25cm lång dvs jags ka dra med 4*2.2N =8,8N. dra åt bultarna så hårt. rotera diffen lite och dra lika hårt igen (kan gå att dra in bultarna lite mer ifall lagret ej låg korrekt i sin lagerbana). nu kommer du ha en glipa mellan diffhus och höger lagersäte, höger bild nedan. (bildern nedan är utan klockor, enbart lagersäte. jag gjorde så då jag skulle byta klockor, ej nödvändigt att demontera klockorna ifårn lagersätet)
1128-18.jpg (38265 bytes) 1128-19.jpg (34714 bytes)

ta nu ett bladmått och mät avståndet mellan diffhus och lagersäte. ligger kanske på 1-2mm. mät på flera ställen och ta medelvärdet. sen tar du shims som motsvarar den tjockleken du nyss mätte upp OCH LÄGGER TILL 0.20mm, för att uppnå rätt spel. så mätte du 1.8mm så tar du fram shims som är totalt 2mm tjocka. lossa höger lagersäte. och montera samtliga shims där. dra åt med 23-28Nm även där.
1128-10.jpg (44559 bytes)

nu skall du mäta upp spelet mellan pinjondrev och kronhjul. på kronhjulet finns uppgifter instämplade. där skall det stå bl.a.: "-X" där X motsvarar en siffra, troligen 17. alltså "-17". detta anger spelet som du skall ha imellan pinjondrev och kronhjul. står det inget så är det 17 som gäller. alltså 17 hundradelars mm. nu tillverkade jag mitt egna lilla specialverktyg. en bult med en annan bult där man kan skruva fast indikatorklockan.
1128-11.jpg (27580 bytes) 1128-12.jpg (38915 bytes) 1128-13.jpg (29389 bytes)

du skall nu jucka på kronhjulet lite lätt. se till att mätpiggen ligger an emot drevytan. pinjondrevet kan man se som "stumt monterad" då pinjonlagrena sitter såpass hårt så det krävs mycket kraft för att rotera dem. när du juckar på kronhjulet så kommer det glappa i pinjondrevet, du både hör och känner glappet. det är detta glappet du skall mäta. ställ kronhjule ti bottenläge så att du har kontakt imellan kronhjul och pinjondrev. nolla sen indikatorklockan, dra sen kronhjulet till sitt andra ändläge och läs av indikatorklockan. troligen har du jävligt mycket glapp nu. kanske 1mm. och du skall ha 0.17 +/- 0.05mm (om kronhjulet ej säger annat). då skall du flytta shims från höger lagersäte till vänster motsvarande felmarginalen på indikatorklocka. säg du mäter upp 0.80mm:s spel. då är lämpligt att du lägger över shims från höger till vänster lagersäte med en tjocklek på 0.60mm.

när bytt plats på shimsen så mäter du igen. du skall alltås ha ett spel på mellan 0.12-0.22mm. mät på flera ställen på kronhjulet. uppnår du korrekt värde så lossar du lagersätesbultarna och låser dem med loctite. dra åt dem med 23-28Nm.
1128-17.jpg (38999 bytes) 1128-20.jpg (38371 bytes) 1128-21.jpg (37314 bytes) 1128-22.jpg (40133 bytes)

Kontrollera att fjädrarna med "pluppen" ramlat ur klock-axlarna. du kan se dem ligga an på mitten emot den lodräta axeln mitt i diffen på bilden nedan.
1128-23.jpg (44643 bytes)

Montera diffhuskåpa. KLAR! såvida du inte skall bytta en förstärkt diffhuskåpa.

 

 

Tillverkning förstärkt diffhuskåpa

tillverkning av diffhuskåpa är relativt enkel. skaffa plåt, ca 5mm tjock. lägg på den gamla kåpan, rita av, märk ut hålen. kapa ur.
1128-02.jpg (27795 bytes) 1128-03.jpg (28068 bytes) 1128-04.jpg (35754 bytes) 1128-05.jpg (40940 bytes)

Sen skall du mäta upp vart diffen sticker ut. antingen på plats på växellådan eller på den gamla kåpan. kapa där ur där kronhjulet kommer snurra.
1128-06.jpg (34955 bytes) 1128-07.jpg (34829 bytes)

sen får su svetsa ihop en liten burk som du sätter över hålet. kontrollera först på plats på lådan att kåpan INTE är i närheten av diff eller kronhjul. i övrigt är det bara att svetsa järnet! provmontera med jämna mellanrum. se till att svetsfogen blir ät så det ej läcker olja sen. lacka sedan kåpan i nån tålig färg så den ej börjar rosta. Lycka till!
1128-08.jpg (33727 bytes) 1128-09.jpg (45843 bytes) 1128-24.jpg (28501 bytes) 1128-25.jpg (36857 bytes) 1128-27.jpg (32135 bytes) 1128-26.jpg (38617 bytes) 1128-28.jpg (38216 bytes) 1128-29.jpg (41968 bytes) 1128-30.jpg (32522 bytes) 1128-31.jpg (41405 bytes) 1128-32.jpg (39762 bytes) 1128-33.jpg (40204 bytes) 1128-34.jpg (28649 bytes) 1128-35.jpg (46332 bytes) 1128-36.jpg (42655 bytes)

OBS! denna beskrivning är tänkt som vägledning. ALLT SKA stämma enligt verkstadshandboken, men jag tar självklart inget ansvar för vad som händer. jag har bara renoverat en låda och har ej provkört den än. tänk även på att denna beskrivning gäller 4-växlade lådor, ej 5växlade som ser annorlunda ut. för mer information (som egentligen inte är nödvändig), skaffa Saabs verkstadshandbok 4:1, Manuell växellåda.

///Henrik Karlsson 2002-11-28